Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Mindennapos testnevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a Lehel Vezér Gimnázium is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében a jelen, 2013/2014-es tanévtől az ötödik-hatodik és a kilencedik-tizedik évfolyamon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel.
A plusz két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.

„27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a)    a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott       oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b)    iskolai sportkörben való sportolással,

c)    versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal  rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

A felmentéshez beadandó papír:
- az iskola által kiadott és a szülő, illetve az edző által kitöltött igazolás.

Az igazolási nyomtatvány innen letölthető (.doc)

A felmentésről hivatalos határozat születik, melynek egy példányát eljuttatjuk a szülőknek.

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk