Webmail

Határtalanul

Jelentkezési lap a Lehel Vezér Gimnázium nyolc évfolyamos képzésére

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban találhatják a nyolc évfolyamos képzésünkre a jelentkezési lapot, melyet 2017. december 08-ig kell eljuttatniuk az iskola titkárságára.
Felhívjuk szíves figyelmüket a határidő betartására.

- Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a központi írásbeli vizsgákról (A feliratra kattintva lehet a tájékoztatót és a jelentkezési lapot letölteni pdf formátumban) -

A jelentkezési lap a tájékoztató 5. oldalán (1. számú melléklet) található.

FEJLESZTÉS A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUMBAN

A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban az EFOP-4.1.3-17-2017-00342 azonosítószámú ”Negyedszázadnyi megújulás” pályázat keretében kerül sor fejlesztésre. A projekt keretein belül a nevelés-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek és azok elérését szolgáló folyosók felújítása, a közlekedők felújítása, átalakítása valósul meg. Az energetikai korszerűsítés alatt pedig az iskola két épületszárnyának villamos rendszere megújul.  A projekt keretében fizika és kémia oktatást segítő eszközök és tantermi bútorok beszerzése is történik. Az elnyert összeg: 142.610.000 Ft.

A megvalósítás időszaka: 2017. október 01 – 2018. október 31.

Iskolaújság

Megjelent a Lehel Vezér Gimnázium újságjának legújabb száma. (katt a képre!)

KEDVES NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓK!

Szakköri foglalkozások időpontjai:

1. foglalkozás           SZEPTEMBER 28.
2. foglalkozás           OKTÓBER 26.

3. foglalkozás           NOVEMBER 30.
4. foglalkozás           DECEMBER 21.
5. foglalkozás           JANUÁR 4.
6. PRÓBAVIZSGA  JANUÁR 11.

A Lehel Vezér Gimnázium a korábbi években is kiemelten kezelte a tehetséges tanulók felkutatását, ismereteik rendszerezését, bővítését. A tavalyi év tapasztalatait felhasználva ismét szeretnénk folytatni közös munkánkat.

A tehetséggondozás mellett szeretnénk segíteni Nektek abban, hogy sikeresen oldjátok meg a központi felvételi írásbeli feladatokat 2018 januárjában.

A Jászság és közvetlen környezete általános iskoláinak nyolcadik osztályos tehetséges diákjai számára szakköri felkészítést indítunk szaktanáraink szervezésében.

Ennek keretében minden jelentkező diák matematika, ill. magyar nyelv és irodalom tantárgyból 5 alkalommal felkészítő foglalkozáson vehet részt, amelynek zárásaként próbavizsgát tehet, amelyet matematikából a helyszínen kijavítunk és értékelünk. A felkészüléshez további online felkészítő feladatsorokat is biztosítunk számotokra.

Jelentkezéseteket a következő e-mail-címre várjuk: okosodj.lvg@gmail.com

A jelentkezéshez a következő adatok megadása szükséges: pontos név, lakcím, iskola neve, címe, a jelentkező e-mail-címe.

Jelentkezési határidő: 2017. szept. 16.

Jászberény, 2017. szept. 1.

                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                              Antics István
                                                                                               igazgató s.k.

Tisztelt Érdeklődő! Kedves leheles Közösség!

Iskolánk 2017-ben ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. Ennek kapcsán szeretnénk két kiadványt megjelentetni. Az egyik a Tablók könyve 2017, amely a 2010-ben megjelent hasonló nevű könyv folytatása, kiegészítése. Ennek ára 3500 Ft. A másik kiadvány az ötévente megjelenő könyvünk folytatása, amely a Krónika 2017 címet viseli, s amelyben az elmúlt öt év eseményei mellett visszatekintünk az elmúlt évtizedekre is. Ennek előfizetéses ára 2500 Ft.
Mindkettő megvásárlására előre lehet jelentkezni, megrendelni a gimnázium titkárságán (5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.).

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36-57-500-580.

LVG 250 emblémázott poló és pulóver rendelés

A megrendelés elküldhető a bartoki.jozsef@freemail.hu címre, illetve telefonon is kérhető a 20/2032-300-as számon Bartóki József tanár úrnál
2017. augusztus 01-ig.

Pulóver 6000 Ft/db, póló 1500 Ft/db.

 <<< Minta megtekintése itt >>>

1767-2017

    Idén 250 éves a Lehel Vezér Gimnázium   


Hazánkban alig tucatnyi olyan középiskolát találunk, mely 250 éve működik, szolgálja azt a közösséget, mely létrehozásán fáradozott egykoron. E kevesek közé tartozik a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium, mely az ország egyik legjobb középfokú oktatási intézményének is számít. Az 1700-as években főként egyházi iskolákat alapítottak, így piarista, bencés gimnázium van több, ma is működő. A Lehel abban is egyedülálló, hogy nem az egyház, hanem a jászok civil közössége és Dózsa Pál jászkerületi kapitány tartotta fontosnak a gyermekek magas szintű oktatását 1767-ben. Sok jeles tudós, kiváló szakember tudását, későbbi sikereit alapozta meg ez az Alma Mater.


Kérjük, hogy 2017-ban is támogassák alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk 1%-ával

 

Kedves Támogatóink!

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták a személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 250 éves Lehel Vezér Gimnáziumban működő iskolai alapítványunkat! Az ebből befolyt összeget (1 298 000 Ft) egy éven belül felhasználjuk, erről honlapunkon is tájékozódhatnak. A „TEHETSÉGET 2000-RE!” iskolai alapítványunk fő céljai közé tartozik az iskolai nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sport tevékenység színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése, tanulóink bel- és külföldi táboroztatása, a tehetséges és rászoruló tanulók támogatása. Ebben az évben ez kiegészül az iskola jubileumának megünnepléséhez kapcsolódó kiadások fedezésével.
Kérjük, hogy 2017-ban is támogassák alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk 1%-ával, ami nem jelent a családnak többletköltséget! Iskolánk tehetséggondozó tevékenysége miatt az alapítványunk működése nélkülözhetetlen. Támogatásuk esetén nyilatkozatukat az illetékes adóhivatalhoz kell eljuttatni. Segítségüket köszönjük!
„TEHETSÉGET 2000-RE! ALAPÍTVÁNY”
Adószáma: 18820504-1-16

 

Jászberény, 2017. március 03.

Berkóné György Ildikó                                  Antics István
     kuratóriumi tag                                 a kuratórium elnöke

 

Támogatóink

Google Drive

Mozanapló

2017/2018-as órarend

Az LVG a Facebookon

A Lehel Vezér Gimnázium

Az iskolaújság számai