Webmail

Tanévnyitó a Lehel Vezér Gimnáziumban

Igazgatói beszéd

Tisztelettel köszöntök mindenkit a Lehel Vezér Gimnázium 2019-2020-as, 253. tanévének kezdetén. Egy hosszú, forró nyár után, amely remélem, azért nyújtott némi felfrissülést, felüdülést, hogy megfelelően feltöltődve vágjunk neki az új tanévnek. Ez a tanév is bővelkedni fog feladatokban, kihívásokban, de így van rendjén. Ezek közül hadd említsek meg néhányat. Lesznek saját, korábbról ismert rendezvényeink, mint például a 31. Szántai József Emlékverseny, a II. Turi István Emlékverseny, a III. Diákfilm Fesztivál, idegen nyelvi klubdélután, a 38 éves múltra visszatekintő Holló András megyei fizikaverseny, a „Fizika mindenkié” vetélkedő, vagy a XXII. Természettudományi Diákszimpózium. Ebben az évben befejezzük az EFOP-3.2.5-17-2017-00016  „Együtt-működés a természettudomány útján” című pályázatunkat. Több osztályunk részt vesz angliai tanulmányi kiránduláson, egy tanulócsoport Ausztriába is ellátogat, két osztályunk pedig sikeresen pályázott a Határtalanul programra, s erdélyi utazáson vesz részt. Az ősz egyik fontos eseménye lesz a XXI. alapítványi bálunk. Iskolánk 1993-ban hozta létre a „Tehetséget 2000-re!” alapítványt, amely komoly segítséget nyújt az intézmény tehetséggondozó tevékenysége számára. Bízom benne, hogy sok szülővel, támogatóval találkozunk a rendezvényen.

   Ebben az évben iskolánk nevelőtestülete 5 új kollégával bővült. Még a tavasz folyamán érkezett intézményünkbe Nagy Tamás fotóművész, rajz és vizuális kultúra szakos tanár úr. Ugyancsak tavasszal érkezett hozzánk Kisné Sörös Gertrúd német nyelv szakos tanárnő, aki a következő tanévben a DÖSZI-t segítő pedagógusként is tevékenykedik. A nyár folyamán érkezett a Lehelbe Kiss Beáta tanárnő, aki biológiát és kémiát; Pernyész Anita tanárnő, aki leheles öregdiákként tért vissza hozzánk, magyar nyelv és irodalmat, illetve történelmet fog tanítani; Csillik Zoltán tanár úr, aki történelem - földrajz szakos, és a bejövő 9. C osztály osztályfőnöki feladatait is ellátja. Kívánom mindannyiuk számára, hogy érezzék jól magukat intézményünkben, találják meg számításukat nálunk, s legyen részük sok-sok szakmai sikerben.

   Az új tanévet hagyományosan négy új osztállyal kezdjük meg. Szeretném köszönteni a még bundásokat, az 5 éves nyelvi előkészítő 9.Ny osztályt és osztályfőnökét, Tajtiné Orosz Judit tanárnőt. A 9.B osztályt és osztályfőnökét, Bolya Katalin tanárnőt. Ebben az osztályban a természettudományos képzés kiegészül egy új képzési területtel, a társadalomtudományival. Köszöntöm a matematikában elmélyülő 9.C osztályt és osztályfőnökét, Csillik Zoltán tanár urat, illetve iskolánk legfiatalabb tanulóit, az 5.N osztályt és osztályfőnöküket, Szabóné Gecse Anikó tanárnőt. Mindnyájuknak jó munkát, és eredményes 4,5,8 évet kívánok. Bízom benne, hogy elődeikhez hasonlóan büszkén viselik a leheles nevet.

   Az új tanév legizgalmasabb része lesz, hogy jelentősen átalakul az érettségi-felvételi rendszer. Persze már sokat hallottak erről, de nem árt újra és újra és újra átgondolni, tudatosítani mindezt. A most 12. évfolyamba lépők számára az egyetemi felvételi követelményei közé bekerül egy kötelező emelt szintű érettségi és középfokú nyelvvizsga eredményes letétele. Azaz, csak úgy lehet beadni a felvételi papírokat, hogy csatoljuk mellé ezeket a dokumentumokat. Ezen felül lehet szerezni plusz pontokat még egy nyelvvizsgával és emelt szintű érettségi vizsgával. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire komoly átalakítás. Nehéz teher a tanulónak, a szülőnek, az iskolának. A Lehel Vezér Gimnázium évszázadok óta készít fel a felsőoktatásba hallgatókat. A munkánk legnagyobb részét ez a tevékenység teszi ki. Most is bízom abban, hogy tanulóink megfelelnek ennek a kihívásnak, s megállják helyüket.

A következő tanévre mindenkinek jó egészséget, szakmai sikereket kívánok.

10. évfolyam köszöntője

Kedves ötödikes és kilencedikes Diákok!

   Van, aki bevallja magának, és van, aki nem, de a legtöbben biztosan tartottatok a mai naptól. Bizonyára találgattok, milyenek lesznek az osztálytársak és a tanáraitok, hogyan fognak telni az átlagos hétköznapok. Érthető, hiszen újak lesznek az osztálytársak, újak a tanárok, lesznek új tantárgyak, idegen az épület, és sokaknak reggelente utazni is kell. Másik iskola, eltérő szokások.

Megnyugtatlak Titeket, talán nem is lesz olyan nagy a változás. Az osztálytársak között lesz, akivel rögtön összebarátkoztok, és lesz, akivel csak később. A tanárok egy része rögtön szimpatikus lesz, másokat lassabban fogtok megkedvelni. Az új tantárgyak új lehetőséget hordoznak, az épület pedig csak egy hétig tűnik labirintusnak. Lesznek sportkörök, szakkörök, délutáni elfoglaltságok, bulik és sok tanulás. Tehát ugyanúgy, mint eddig, hiszen ez is egy iskola.

Sőt, még jobb is lehet, hiszen az osztálytársaitok valószínűleg hozzátok hasonló érdeklődésűek, így valódi, örök barátságok köttetnek. A következő 4,5, 8 évben kialakított szokások, készségek és képességek végigkísérnek egész életetekben. Az iskola minden zugához élmények sokasága kapcsolódik majd. Megismertek minden épületrészt, mindhez erős érzelmek kötnek majd. A felelés előtti izgalom, egy szétnevetett tanóra vagy az első igazi szerelmes csók. A tanulás során szerzett sikerek és persze az elszenvedett kudarcok, amelyekből szintén tanultok. Félelmek és várva várt események, sikerek és csalódások, konfliktusok, barátságok, szerelmek. 252 éve ilyen érzelmeket él át sok-sok ezer diák a Lehelben, és kötődik ide ezer szállal akkor is, ha nem gondol iskolájára mindennap. A szeretet, az elfogadás, a következetesség és a tudás alapvető értékei az iskolánknak. Mindezek átöröklődnek: „Rendíthetetlenül és bölcsen” – INTREPIDE AT SAPIENTER -, ahogy a jelmondatunk szól.

Tartalmas, izgalmas és gyönyörű évek várnak Rátok. Legyetek büszkék arra, hogy ide jártok! Sok szeretettel köszöntünk Benneteket.

KEDVES NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓK!

A Lehel Vezér Gimnázium a korábbi években is kiemelten kezelte a tehetséges tanulók
felkutatását, ismereteik fejlesztését. Az előző évek jó tapasztalatait felhasználva ismét
szeretnénk folytatni ezt a munkánkat.
A tehetséggondozás mellett szeretnénk segíteni Nektek abban, hogy sikeresen oldjátok
meg a központi felvételi írásbeli feladatokat 2019 januárjában.
A Jászság és közvetlen környezete általános iskoláinak nyolcadik
osztályos tehetséges diákjai számára szakköri felkészítést indítunk
szaktanáraink szervezésében.
Ennek keretében minden jelentkező diák matematika, ill. magyar nyelv és irodalom
tantárgyból 5 alkalommal felkészítő foglalkozáson vehet részt, amelynek zárásaként
próbavizsgát tehet. A felkészüléshez további írásos anyagokat, felkészítő feladatsorokat is
biztosítunk a tanulók számára.
Jelentkezéseteket a következő e-mail címre várjuk: okosodj.lvg@gmail.com.
A jelentkezéshez a következő adatok megadása szükséges: pontos név, lakcím, iskola
neve, címe, a jelentkező e-mail címe.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 23.

Tisztelettel:                                 
Antics István                                
  igazgató s.k.                                

- Jelentkezések, kapcsolattartás, dokumentáció (teljes): Szabóné Gecse Anikó
- A magyaros kapcsolattartó, feladatkészítő, levelező: Szűcs Andrea
- Szakköri foglalkozások időpontjai: (kedd) 14-16 óra (2-2 foglalkozás)
- Tantermek: 32-es, 24-es terem

1. foglalkozás    2019. OKTÓBER 1.      Szabó Ildikó, Pernyész Anita

2. foglalkozás    2019. OKTÓBER 15.     Nagyné Kontra Nóra, Nagy Zsófia

3. foglalkozás     2019. NOVEMBER 5.   Fekete Judit, Petrics Anna

4. foglalkozás     2019. NOVEMBER 19. Tábi Gizella, Póczné Szemán Eszter

5. foglalkozás     2019. DECEMBER 3.    Szabó Tímea, Notheisz János

PRÓBAVIZSGA 2020. JANUÁR 7.

Próba kiadása: 2020. január 14. 7:30-17 óra

 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGA – 2019/2020. OKTÓBER-NOVEMBER

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Lehel Vezér Gimnáziumban a 2019/2020. október-novemberi vizsgaidőszakban nem lehet érettségi vizsgára jelentkezni. Az iskola helyettesi irodájában azonban kaphatnak részletes felvilágosítást.

A jelentkezés határideje: 2019. szeptember 5.

Vizsgáztató intézmények Jász-Nagykon-Szolnok megyében:

- Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma
(5000 Szolnok, Baross u. 37.)

- Szolnoki Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző  Iskolája
(5000 Szolnok, Károly Róbert u. 2.)

- Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma
(5000 Szolnok Tiszaparti sétány 2-3.)

E-ügyintézés a Lehel Vezér Gimnáziumban

 

Tisztelt Szülők!
A KRÉTA felületén az alábbi ügyeket tudják elintézni. Csak az itt megjelenő igazolásokat, kérelmeket fogadjuk el 2019. január 10-től.
Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése - MJIK
Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása - VJB

Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása - OTCSK
Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása - IEDM
Tanulói mulasztás igazolása - TMGI
Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása - TFMGK
Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása - TKST

Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés
Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése - BTI
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése - SZAV

Megértésüket köszönjük.

Iskolavezetés

Erdélyi kalandok

2019. május 20-tól 24-ig, mi, a Lehel Vezér Gimnázium 7.N osztályos tanulói, Erdélybe látogatottunk. Ezt az utazást a „Határtalanul! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” pályázat keretein belül tettük meg.

Támogatóink

Google Drive

E-NAPLÓ belépés

2019/2020-as órarend

Az LVG a Facebookon

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk