Webmail

Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre

A SZÜLŐ TEENDŐI A BEIRATKOZÁS ELŐTT:

A 2019. évi középiskolai beiratkozásra kétféleképpen van lehetőség

  • Hagyományos módon a szülők megtehetik, hogy személyesen megjelennek a beiratkozás időpontjában az intézményben, és ott töltik ki az adatlapot, illetve az egyéb dokumentumokat.

A beiratkozás napja a Lehel Vezér Gimnáziumban: 2019. június 21. 08:00 és 12:00 óra között lesz.

VAGY

  •  Az e-Ügyintézés felületén 2019. június 1-jétől megnyílt a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 2019. június 18-án 24 óráig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.

 Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre, ezen belül a BKI felületre.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcímét, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR-adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a beiratkozáskor magával vinni a dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a beiratkozáskor kell az iskolában aláírnia a dokumentumokat.

Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert.

Bármelyik lehetőség választása esetén, továbbra is minden tanuló törvényes képviselőjének a megjelenése kötelező az intézményben, és be kell vinni a tanuló általános iskolai bizonyítványát, illetve a helyszínen be kell mutatni az intézmény által kért dokumentumok eredeti példányát.

 

E-ügyintézés a Lehel Vezér Gimnáziumban

 

Tisztelt Szülők!
A KRÉTA felületén az alábbi ügyeket tudják elintézni. Csak az itt megjelenő igazolásokat, kérelmeket fogadjuk el 2019. január 10-től.
Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése - MJIK
Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása - VJB

Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása - OTCSK
Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása - IEDM
Tanulói mulasztás igazolása - TMGI
Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása - TFMGK
Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása - TKST

Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés
Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése - BTI
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése - SZAV

Megértésüket köszönjük.

Iskolavezetés

Projektzáró a Lehel Vezér Gimnáziumban

A Lehel Vezér Gimnázium EFOP 4.1.3. „Negyedszázadnyi megújulás” elnevezésű pályázatának projektzáró ünnepségére került sor 2018. november 20-án, kedden délelőtt a Lehel Film-Színház nagytermében, illetve a gimnázium elújított épületében.

NTP-MTTD-17-0249 Lehel Vezér Gimnázium: Sokszínű energia c. programja

Iskolánk a Lehel Vezér Gimnázium sikeresen lebonyolította a Sokszínű energia névvel ellátott pályázatát.

Ennek keretében érdekes kémiai, fizikai és biológiai témájú, kísérletekkel tarkított szakkörökön vehettek részt a diákok. A résztvevők így, a már korábban elsajátított tudást bővíthették új ismeretekkel, lehetőségük volt egyes témák részletesebb megvizsgálására, illetve az interaktív foglalkozások során új szemléletmódokkal is találkozhattak. A diákok motiváltságát fokozta, hogy az egyes foglalkozások összeállításánál igyekeztünk az internet és a mobiltelefon használatát is beiktatni. A szakkörön résztvevők az utolsó foglalkozásokon kiselőadások segítségével foglalták össze élményeiket, megszerzett tudásukat, egy önálló kutatómunka bemutatásával. A legjobban sikerült alkotások az iskola Természettudományi Diákszimpóziumán is bemutatásra kerültek. A pályázat keretében egynapos üzemlátogatásra is sor került, két alkalommal is: az egyik út Visontára a hőerőműbe és a gyöngyösi Mátra múzeumba vezetett, míg a másik alkalommal az erki szélerőművet és Salgótarjánban a Zagyva forrásvidékét tekintették meg a tanulók. Múzeumpedagógiai foglalkozás is belefért a pályázatba, így jutott el a lelkes csoport Budapestre az Eötvös Lóránd Tudományegyetemre és az Elektrotechnikai Múzeumba ahol elektromotor modellt is készíthettek. Az utazások sorát a 2 napos tanulmányút zárta. Itt a tartalmas programok kicsit lefárasztották őket, de elmondásaik alapján nagy élményt jelentett nekik. Az elfáradáson nem is lehet csodálkozni, hiszen voltak a Csodák Palotájában egy science show-n, elmerültek a csokoládé birodalmába a Csokoládé Múzeumban, építettek házat fából és készítettek vályogtéglát a szentendrei Skanzenben, lebújtak a föld alá a Pál völgyi barlangtúra idejére, s részt vetek egy bringóhintó versenyen is a visegrádi Kalandparkban.

Összességében elmondható, hogy nem bánta meg az a 23 diák, akik 2017/2018 as tanév elején jelentkeztek s egy válogató után részt vehettek ezen a programon. S elmondhatjuk, nekünk pedagógusoknak is remek kihívás és élmény volt e pályázat lebonyolítása.

Támogatóink

Google Drive

E-NAPLÓ belépés

2018/2019-as órarend

Az LVG a Facebookon

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

A Lehel Vezér Gimnázium

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk