Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Tanévnyitó a Lehel Vezér Gimnáziumban

Igazgatói beszéd:

Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák, leheles Tanulók!

Akire büszkék vagyunk

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” Életműdíj elismerésben részesült Csörgő Terézia tanárnő. A díj azoknak a tehetséggondozó szakembereknek adható, akik legalább 20 éves folyamatos, kiemelkedő és eredményes munkát végeztek a versenyfelkészítés terén, illetve módszertanilag kimagasló színvonalú tehetséggondozó, tehetségfejlesztő vagy tehetségsegítő tevékenységet folytatnak.

Csörgő Terézia igazi tanár. Diplomáját biológia-kémia szakon a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte. Első munkahelye a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium volt. Négy év után tért haza, a Lehel Vezér Gimnáziumba, Jászberénybe. Innentől nyugdíjba vonulásáig ez volt az egyetlen munkahelye, szinte otthona. Szaktárgyait nagy odaadással, lelkesedéssel, empátiával és igen magas színvonalon tanította. Ezt bizonyították kiemelkedő szakmai sikerei és az, hogy generációk választották hivatásként az általa tanított tantárgyakat. Ő álmodta meg az azóta „nagykorúvá” vált rangos tudományos konferenciát, a Természettudományi Diákszimpóziumot, amelynek munkájában, szervezésében, előadások tartásával a mai napig részt vesz.

Nyugdíjba vonulása óta is aktívan, felelősséggel szolgálja a közösséget: évek óta önkéntes munkát végez a „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” alapítványban. Jelenleg is komoly kutató és feltáró munkát végez a Lehel Gimnázium életével, történetével kapcsolatban. Évek óta publikál a Jászsági Évkönyvben, a Redemptio folyóiratban.

Köszönjük, hogy „jótól tanulhattunk jót” – bonis bona discere.

Kérjük, hogy támogassák alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk 1%-ával

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták a személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 253 éves Lehel Vezér Gimnáziumban működő iskolai alapítványunkat. Az ebből befolyt összeget (1 276 840 Ft) egy éven belül felhasználjuk, erről honlapunkon is tájékozódhatnak. A „TEHETSÉGET 2000-re!” iskolai alapítványunk, amely immár harmadszor nyerte el az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet, fő céljai közé tartozik az iskolai nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sporttevékenység színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése, tanulóink bel- és külföldi táboroztatása, a tehetséges és rászoruló tanulók támogatása.

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Lehel Vezér Gimnázium

5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.

www.lvg.hu

igazgato.lvg@gmail.com

+36-57-500-580

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk